หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 คลัสเตอร์ (Cluster)

 

 สมาคมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย

 สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน

 ชมรมไทยอิงค์เจ๊ท

 สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย

 สมาคมเซรามิกส์ไทย

 สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย


 

 เครือข่ายต่างประเทศ


 ASGA

 FESPA ภาครัฐ


 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

 

 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

 

 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

 สมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

 ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย

 สมาคมการพิมพ์ไทย

 สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์

 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

 สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

 สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

 กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 


Copyright 2015 © Thai Screen Printing and Graphic Imaging Association (TSGA)